Laadukkaat web-hotellipalvelut

Laadukkaat web-hotellipalvelut

Rekisteriseloste
Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
SJR Host
Y-tunnus 0909116-4
Väinämöisentie 2 A, 15200 LAHTI
www.sjrhost.fi
info@blogi.fi
(Rekisterin pitäjä jatkosssa "Palveluntarjoaja")
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Sami Ritsilä / SJR Host
(Samat yhteystiedot, kuin kohdassa 1. Rekisterinpitäjä)
3. Rekisterin nimi
Blogi.fi-palvelun asiakasrekisteri.
(Palvelu ja sen rekisteri jatkosssa "Palvelu")
4. Tietolähteet
Rekisterin tiedot saadaan Palvelun käyttäjältä itseltään joko suoraan tai epäsuoraan, seuraavissa tilanteissa:
1. heidän luodessaan Palveluun käyttäjäprofiilin ja täten rekisteröityessään Asiakkaiksi,
2. heidän päivittäessään käyttäjäprofiilinsa tietoja sekä
3. heidän muutoin käyttäessään Palvelua.
(Palvelun käyttäjä jatkosssa "Asiakas")
5. Rekisterin tarkoitus
Rekisteritietojen käyttötarkoitus on Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välinen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä Palveluntarjoajan liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen eri tutkimusmenetelmin. Tietoja käytetään asiakastiedottamiseen sekä mahdollisesti suoramarkkinointiin mikäli lainsäädäntö sen mahdollistaa tai Asiakas on antanut siihen suostumuksensa. Tietoja käytetään myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.
6. Rekisterin tarkastusoikeus
Palveluntarjoaja ei tarkista tietojen oikeellisuutta. Palveluun sisään kirjaantuneella Asiakkaalla on mahdollisuus tarkastella ostotapahtumiaan sekä hänen rekisterissä olevia Asiakastietojaan. Muita käyttötietoja Asiakas ei voi tarkastella Palvelun kautta. Asiakastietoja Asiakkaan on mahdollista korjata joko kirjautumalla palveluun tai lähettämällä asiasta sähköpostia Palveluntarjoajalle.

Asiakkaalla on myös oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut henkilötiedot henkilötietolain 26 §:n mukaisesti. Tarkistusoikeutta voi käyttää paitsi omatoimisesti edellä kuvatulla tavalla myös ottamalla yhteyttä Palveluntarjoajan sähköpostiin. Mikäli Asiakas on alaikäinen, tarkastusoikeutta voi hänen puolestaan käyttää myös hänen edunvalvojansa. Palveluntarjoaja kuitenkin varaa oikeuden olla luovuttamatta rekisteristä tietoja edunvalvojaksi itseään väittävälle tilanteessa, jossa tietoja vaativa ei esitä henkilöllisyydestään ja suhteestaan Asiakkaaseen Palveluntarjoajan edellyttämää näyttöä sekä tilanteessa, jossa vähintään 15-vuotias Asiakas vastustaa tietojensa luovuttamista edunvalvojalle.
7. Rekisterin sisältö
Osa tiedoista on pakollisia ja osa vapaaehtoisia sekä osa salaisia käyttötietoja, jotka jäävät vain Palveluntarjoajan tietoon.

Asiakastiedot (pakolliset):
1. Nimi
2. Nimimerkki
3. Syntymäaika
4. Sukupuoli
5. Sähköpostiosoite
6. Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
7. Käyttäjätunnus
8. Salasana

Asiakastiedot (vapaaehtoiset):
1. GSM-numero
2. Kuva(t)
3. Kotikunta
4. Asuinkaupunki tai -kunta
5. Kotisivun osoite
6. MSN Messenger osoite
7. Skype osoite
8. Blogi-merkinnät
9. Sekä mahdolliset Asiakkaan itsensä antamat muut lisätiedot

Käyttötiedot (salaiset):
1. Vierailut Blogi.fi-sivustolla (Asiakkaan nimi, aika ja IP-osoite)
2. Asiakkaan tekemät muutokset ja niiden sisältö (Asiakkaan nimi, aika ja tehty muutos)
3. Konekohtainen ID (sen koneen uniikki tunnus, josta Asiakas on kirjautunut sisään Palveluun)
4. Ostotapahtumat (ostettu palvelu, aika, puhelinnumero)

Palveluun rekisteröitymättömistä käyttäjiltä ei kerätä eikä ylläpidetä henkilötietolain tarkoittamaa rekisteriä.
8. Tietojen luovuttaminen ulkopuolisille
Palveluntarjoaja ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa tutkimus- tai markkinointitarkoituksiin mikäli Asiakas on antanut siihen etukäteisen suostumuksensa. Tietoja luovutetaan myös poliisille esimerkiksi rikostutkintaa varten silloin ja siinä määrin kuin kulloinkin voimassa oleva laki edellyttää. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei tietoja luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
9. Tietojen poistaminen rekisteristä
Asiakas- ja Käyttötiedot poistetaan rekisteristä asiakassuhteen päättymisen johdosta. Asiakassuhde voi päättyä asiakkaan tai Palveluntarjoajan irtisanoessa tai purkaessa asiakassopimuksen käyttöehtojen 11 kohdan mukaisesti tai kulloinkin voimassa olevan lain mukaisesti. Lopullisesti tiedot poistuvat rekisteristä Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevan käytänteen mukaisin väliajoin tehtävissä tietokantapuhdistuksissa.

Edellä sanotusta huolimatta todetaan selvyyden vuoksi se, että ostotapahtumiin liittyviä tietoja voidaan tämänkin jälkeen säilyttää siinä määrin ja sen ajan kuin Palveluntarjoaja välttämättä katsoo näitä tietoja tarvitsevansa kirjanpito- ja muiden lakisääteisten velvoitteidensa täyttämisessä. Samoin selvyyden vuoksi todetaan, että Palveluntarjoajan itse päättäessä asiakassuhteen Palveluntarjoaja voi Palvelun turvallisuuden takaamiseksi säilyttää Asiakas- ja Käyttötietoja enintään 5 vuotta asiakassuhteen päättämisestä.
10. Rekisterin suojaus (tietoturva)
Sekä manuaalinen aineisto että tietojärjestelmään talletetut tiedot ovat suojatut yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietoturvasta annetun lain ilmaisemien periaatteiden mukaisesti.

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus (käyttäjätunnus, salasana ja käyttöoikeustaso). Rekisteriin käytöstä pidetään lokia, johon jää merkintä jokaisesta sisäänkirjautumisesta sekä tärkeimmistä tapahtumista. Asiakkaan henkilötietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tätä tietoa työtehtäviensä täyttämisesä. Tällaisia henkilöitä ovat Palveluntarjoajan henkilökunta.

Muutoshistoria
24.9.2004 - Ensimmäinen versio.
28.1.2005 - Päivitetty versio.
19.4.2008 - Uudistettu versio.
10.1.2010 - Yhteystiedot muutettu versio.
Laadukkaat web-hotellipalvelut
Toteutus SJR Host. Kopiointioikeus SJR Host 2004-2020.